//////

Reklama – Reklama


Marzec 17, 2015

SOCJOLOGIA AMERYKAŃSKA

Category: Anatomia telewizji w USA – Tags: – admin – 4:50 am

Socjologia amerykańska dostarczyła S licznych analiz masowego społeczeństwa, w któ- j rych podkreślała rozkład więzi społecznych, brak j jakichkolwiek wspólnych idei czy integrujących ‚\ celów działania, urzeczowienie, anonimizację kon- ! taktów międzyludzkich oraz poczucie samotności jednostek. Psychologowie uzupełniali twierdzenia socjologów badaniami psychologii społecznej, psychoanalizą i teorią wyjaśniającą mechanizmy za­chowania się jednostek.Ogólnie rzecz biorąc, z teorii tych wyciągnięto wnioski, że jeżeli poszczególne jednostki poddane zostaną równocześnie określonym silnym bodźcom, odwołującym się do ich wewnętrznych emocji, pragnień i tkwiących w nich potencjalnych sił, cała masowa zbiorowość odpowie we względnie jednolity sposób.

Brak komentarzy »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

XHTML ( You can use these tags): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> .

error: Content is protected !!